Pædagog i SFO Myretuen

mar. 2016 – nu

Jeg er tidsbegrænset pædagog i en SFO med 115 børn i alderen 5-9 år. Arbejdet har indtil videre givet mig følgende erfaringer.

 • Arbejde i en førskole
 • Børn 5-9 år
 • Støttepædagog arbejde
 • Fritidspædagogik

Pædagog i Sundby Børnehus

dec. 2016 – maj. 2017

Jeg var vikar på en børnehave- og vuggestue og har igennem denne periode dannet erfaring med følgende:

 • Aktiviteter, dokumentation og refleksion
 • Omstillingsparathed
 • Ude-leg
 • KOMPAS
 • børn 1-6 år

Pædagog i Bo- og Naboskab Rødby Havn

nov. 2017

Jeg var rotationsvikar i et botilbud med udviklingshæmmede borgere, her dannede jeg erfaring med følgende:

 • Udvikling at relationskompetence
 • DOWN Syndrom

Pædagog i Børnehuset Kongeleddet

nov. 2015 –  maj. 2016

Jeg arbejde i en børnehave der havde gæste-dagplejebørn og som på daværende tidspunkt oplevede et forøget antal at tosprogede børn fra Syrien.

 • Erfaring med at holde hovedet koldt i pressede situationer
 • Tosprogede børn
 • Førskolegruppe
 • Ansvar for dagplejebørn

Pædagog i Børnehuset Trekløveren

jan. 2016 – maj 2016

 • Udvikling af egen fleksibilitet
 • Naturgruppe
 • Børn med særlige behov
 • Fremtidens Dagtilbud

Pædagogstuderende i Mælkebøtten

aug. 2014 – jan. 2015

 • Børn med særlige behov
 • Fremtidens Dagtilbud
 • Udviklingsprojekt – Forebyggelse af naturfremmedhed
 • Tværfagligt samarbejde med Ergoterapeut

Pædagogstuderende i Bo- og Naboskab Præstø

feb. 2013 – jul. 2013

 • Unge udviklingshæmmede
 • Aktivitetstilbud
 • Botilbud
 • Autisme
 • Epilepsi
 • Diabetes
 • Down Syndrom
 • Cerebral parese

Pædagogstuderende i Tryllefløjten

sep. 2011 – nov. 2011

 • Førskolebørn
 • Observation