Mit personlige jeg

Mit navn er Cecilia Pedersen, jeg er 27 år og bor i Søllested med mine kæreste. Jeg er kreativ, læser meget og udforsker digitale medier alt sammen på et dagligt basis. Jeg er den typer der gerne lytter til dine udfordringer og bidrager gerne til løsningsforslagene. Jeg har altid let til smil og bruger meget humor i min hverdag.

Jeg er også typen der ikke kan sidde stille for længe af gangen. I løbet at de 2½ år jeg var ledig, var jeg tilkaldevikar i 3 forskellige børnehaver som løb i gennemsnit et halvt år hver.

Frivilligt arbejde

Derudover var jeg frivillig i næsten 2 år under Ungdommens Røde Kors. Dette var fordelt over 3 forskellige projekter: Weekendlejr, Nakskov Fællesværk og Nakskov Familienetværk. Fællesværket og familienetværket var jeg selv med til at starte op. Jeg fik i denne 2 årige periode lov til, udover at være sammen med børnene, at prøve krafter som bestyrelsesmedlen, aktivitetsleder og IT-administrator.

Mit pædagogiske jeg

Mit menneskesyn tager udgangspunkt i respekt og anerkendelse. Mine aktiviteter har leg som omdrejningspunkt og følger princippet om oplevelse af sammenhæng. Jeg forventer ikke at jeg kan motivere børn hvis ikke de; forstår hvad der bliver dem stillet af opgave,  finder det sjovt eller på anden måde er interesserede (evt. nysgerrige) og de skal ligeledes føle at de har de fornødne krafter til at prøve/gøre det.

Mit professionelle jeg

Som kollega holder jeg af at kunne have en god fagligt sparring hvorved vi kan udvikle hinandens og fælles praksis. Der skal være rum til udforskning og undren. Selv er jeg lærenem når først det er et emne jeg interesserer mig og jeg vil hellere end gerne lære nye ting. Derfor er det fedt at arbejde i det pædagogiske fag hvor alt hele tiden udvikler sig og ny viden kommer til.